duct

duct là gì? Ý nghĩa của từ duct vl.ống, đường ngầm; kênh

  • duct là gì ?

  • Ý nghĩa của từ duct là gì ?
  • duct là gì trong toán học ?
  • duct dịch
  • duct dictionary
  • duct là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ duct trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ duct trong toán học
  • duct tiếng việt là gì ?
  • What is duct in english ?