drawing

drawing là gì? Ý nghĩa của từ drawing vữ kỹ thuật, bẻn vẽ; tk. sự lấy mẫu; mt. sự kéo(băng)

  • drawing là gì ?

  • Ý nghĩa của từ drawing là gì ?
  • drawing là gì trong toán học ?
  • drawing dịch
  • drawing dictionary
  • drawing là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ drawing trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ drawing trong toán học
  • drawing tiếng việt là gì ?
  • What is drawing in english ?