draughtsman

draughtsman là gì? Ý nghĩa của từ draughtsman quân cờ đam

  • draughtsman là gì ?

  • Ý nghĩa của từ draughtsman là gì ?
  • draughtsman là gì trong toán học ?
  • draughtsman dịch
  • draughtsman dictionary
  • draughtsman là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ draughtsman trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ draughtsman trong toán học
  • draughtsman tiếng việt là gì ?
  • What is draughtsman in english ?