drafting

drafting là gì? Ý nghĩa của từ drafting họa hình, vẽ kỹ thuật

  • drafting là gì ?

  • Ý nghĩa của từ drafting là gì ?
  • drafting là gì trong toán học ?
  • drafting dịch
  • drafting dictionary
  • drafting là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ drafting trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ drafting trong toán học
  • drafting tiếng việt là gì ?
  • What is drafting in english ?