dodeccagon

dodeccagon là gì? Ý nghĩa của từ dodeccagon hình mười hai cạnh

  • dodeccagon là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dodeccagon là gì ?
  • dodeccagon là gì trong toán học ?
  • dodeccagon dịch
  • dodeccagon dictionary
  • dodeccagon là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dodeccagon trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dodeccagon trong toán học
  • dodeccagon tiếng việt là gì ?
  • What is dodeccagon in english ?