divisibility closure operation

divisibility closure operation là gì? Ý nghĩa của từ divisibility closure operation phép đóng chia được

  • divisibility closure operation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ divisibility closure operation là gì ?
  • divisibility closure operation là gì trong toán học ?
  • divisibility closure operation dịch
  • divisibility closure operation dictionary
  • divisibility closure operation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ divisibility closure operation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ divisibility closure operation trong toán học
  • divisibility closure operation tiếng việt là gì ?
  • What is divisibility closure operation in english ?