distortional wave

distortional wave là gì? Ý nghĩa của từ distortional wave sóng xoắn

  • distortional wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distortional wave là gì ?
  • distortional wave là gì trong toán học ?
  • distortional wave dịch
  • distortional wave dictionary
  • distortional wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distortional wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distortional wave trong toán học
  • distortional wave tiếng việt là gì ?
  • What is distortional wave in english ?