distortional potential

distortional potential là gì? Ý nghĩa của từ distortional potential hàm thế xoắn

  • distortional potential là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distortional potential là gì ?
  • distortional potential là gì trong toán học ?
  • distortional potential dịch
  • distortional potential dictionary
  • distortional potential là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distortional potential trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distortional potential trong toán học
  • distortional potential tiếng việt là gì ?
  • What is distortional potential in english ?