distorsion factor

distorsion factor là gì? Ý nghĩa của từ distorsion factor hệ số méo

  • distorsion factor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distorsion factor là gì ?
  • distorsion factor là gì trong toán học ?
  • distorsion factor dịch
  • distorsion factor dictionary
  • distorsion factor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distorsion factor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distorsion factor trong toán học
  • distorsion factor tiếng việt là gì ?
  • What is distorsion factor in english ?