distinguished polynomial

distinguished polynomial là gì? Ý nghĩa của từ distinguished polynomial đs.đa thức lồi

  • distinguished polynomial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ distinguished polynomial là gì ?
  • distinguished polynomial là gì trong toán học ?
  • distinguished polynomial dịch
  • distinguished polynomial dictionary
  • distinguished polynomial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ distinguished polynomial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ distinguished polynomial trong toán học
  • distinguished polynomial tiếng việt là gì ?
  • What is distinguished polynomial in english ?