dissipate

dissipate là gì? Ý nghĩa của từ dissipate tiêu tán; tán xạ; tiêu phí (năng lượng)

  • dissipate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dissipate là gì ?
  • dissipate là gì trong toán học ?
  • dissipate dịch
  • dissipate dictionary
  • dissipate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dissipate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dissipate trong toán học
  • dissipate tiếng việt là gì ?
  • What is dissipate in english ?