dissimilarity

dissimilarity là gì? Ý nghĩa của từ dissimilarity tính không đồng dạng

  • dissimilarity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dissimilarity là gì ?
  • dissimilarity là gì trong toán học ?
  • dissimilarity dịch
  • dissimilarity dictionary
  • dissimilarity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dissimilarity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dissimilarity trong toán học
  • dissimilarity tiếng việt là gì ?
  • What is dissimilarity in english ?