disorientation

disorientation là gì? Ý nghĩa của từ disorientation sự không định hướng

  • disorientation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disorientation là gì ?
  • disorientation là gì trong toán học ?
  • disorientation dịch
  • disorientation dictionary
  • disorientation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disorientation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disorientation trong toán học
  • disorientation tiếng việt là gì ?
  • What is disorientation in english ?