disjunction

disjunction là gì? Ý nghĩa của từ disjunction log.phép tuyển

  • disjunction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disjunction là gì ?
  • disjunction là gì trong toán học ?
  • disjunction dịch
  • disjunction dictionary
  • disjunction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disjunction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disjunction trong toán học
  • disjunction tiếng việt là gì ?
  • What is disjunction in english ?