disjointness

disjointness là gì? Ý nghĩa của từ disjointness tính rời nhau

  • disjointness là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disjointness là gì ?
  • disjointness là gì trong toán học ?
  • disjointness dịch
  • disjointness dictionary
  • disjointness là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disjointness trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disjointness trong toán học
  • disjointness tiếng việt là gì ?
  • What is disjointness in english ?