discontinue

discontinue là gì? Ý nghĩa của từ discontinue làm gián đoạn

  • discontinue là gì ?

  • Ý nghĩa của từ discontinue là gì ?
  • discontinue là gì trong toán học ?
  • discontinue dịch
  • discontinue dictionary
  • discontinue là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ discontinue trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ discontinue trong toán học
  • discontinue tiếng việt là gì ?
  • What is discontinue in english ?