directrix of a linear congruence

directrix of a linear congruence là gì? Ý nghĩa của từ directrix of a linear congruence đườn chuẩn của một đoàn tuyến tính

  • directrix of a linear congruence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ directrix of a linear congruence là gì ?
  • directrix of a linear congruence là gì trong toán học ?
  • directrix of a linear congruence dịch
  • directrix of a linear congruence dictionary
  • directrix of a linear congruence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ directrix of a linear congruence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ directrix of a linear congruence trong toán học
  • directrix of a linear congruence tiếng việt là gì ?
  • What is directrix of a linear congruence in english ?