directed

directed là gì? Ý nghĩa của từ directed có hướng, định hướng

  • directed là gì ?

  • Ý nghĩa của từ directed là gì ?
  • directed là gì trong toán học ?
  • directed dịch
  • directed dictionary
  • directed là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ directed trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ directed trong toán học
  • directed tiếng việt là gì ?
  • What is directed in english ?