diminished

diminished là gì? Ý nghĩa của từ diminished được làm nhỏ lại, được rút ngắn lại

  • diminished là gì ?

  • Ý nghĩa của từ diminished là gì ?
  • diminished là gì trong toán học ?
  • diminished dịch
  • diminished dictionary
  • diminished là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ diminished trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ diminished trong toán học
  • diminished tiếng việt là gì ?
  • What is diminished in english ?