dilate

dilate là gì? Ý nghĩa của từ dilate mở rộng, giãn nở

  • dilate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dilate là gì ?
  • dilate là gì trong toán học ?
  • dilate dịch
  • dilate dictionary
  • dilate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dilate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dilate trong toán học
  • dilate tiếng việt là gì ?
  • What is dilate in english ?