difusivity

difusivity là gì? Ý nghĩa của từ difusivity hệ số khuếch tán, năng suất khuếch tán

  • difusivity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ difusivity là gì ?
  • difusivity là gì trong toán học ?
  • difusivity dịch
  • difusivity dictionary
  • difusivity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ difusivity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ difusivity trong toán học
  • difusivity tiếng việt là gì ?
  • What is difusivity in english ?