diffusion

diffusion là gì? Ý nghĩa của từ diffusion sự tán xạ, khuếch tán

  • diffusion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ diffusion là gì ?
  • diffusion là gì trong toán học ?
  • diffusion dịch
  • diffusion dictionary
  • diffusion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ diffusion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ diffusion trong toán học
  • diffusion tiếng việt là gì ?
  • What is diffusion in english ?