diffusion equation

diffusion equation là gì? Ý nghĩa của từ diffusion equation phương trình khuyếch tán

  • diffusion equation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ diffusion equation là gì ?
  • diffusion equation là gì trong toán học ?
  • diffusion equation dịch
  • diffusion equation dictionary
  • diffusion equation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ diffusion equation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ diffusion equation trong toán học
  • diffusion equation tiếng việt là gì ?
  • What is diffusion equation in english ?