diffraction

diffraction là gì? Ý nghĩa của từ diffraction vl.sư nhiễu xạ

  • diffraction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ diffraction là gì ?
  • diffraction là gì trong toán học ?
  • diffraction dịch
  • diffraction dictionary
  • diffraction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ diffraction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ diffraction trong toán học
  • diffraction tiếng việt là gì ?
  • What is diffraction in english ?