diferential

diferential là gì? Ý nghĩa của từ diferential vi phân

  • diferential là gì ?

  • Ý nghĩa của từ diferential là gì ?
  • diferential là gì trong toán học ?
  • diferential dịch
  • diferential dictionary
  • diferential là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ diferential trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ diferential trong toán học
  • diferential tiếng việt là gì ?
  • What is diferential in english ?