dial

dial là gì? Ý nghĩa của từ dial mặt(đồng hồ, la bàn, Ampe kế)

  • dial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dial là gì ?
  • dial là gì trong toán học ?
  • dial dịch
  • dial dictionary
  • dial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dial trong toán học
  • dial tiếng việt là gì ?
  • What is dial in english ?