diagnosis

diagnosis là gì? Ý nghĩa của từ diagnosis sự chuẩn đoán, phát hiện sai(trong máy)

  • diagnosis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ diagnosis là gì ?
  • diagnosis là gì trong toán học ?
  • diagnosis dịch
  • diagnosis dictionary
  • diagnosis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ diagnosis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ diagnosis trong toán học
  • diagnosis tiếng việt là gì ?
  • What is diagnosis in english ?