determinate

determinate là gì? Ý nghĩa của từ determinate xác định

  • determinate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ determinate là gì ?
  • determinate là gì trong toán học ?
  • determinate dịch
  • determinate dictionary
  • determinate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ determinate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ determinate trong toán học
  • determinate tiếng việt là gì ?
  • What is determinate in english ?