detach

detach là gì? Ý nghĩa của từ detach tách ra

  • detach là gì ?

  • Ý nghĩa của từ detach là gì ?
  • detach là gì trong toán học ?
  • detach dịch
  • detach dictionary
  • detach là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ detach trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ detach trong toán học
  • detach tiếng việt là gì ?
  • What is detach in english ?