designate

designate là gì? Ý nghĩa của từ designate xác định, chỉ, ký hiệu

  • designate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ designate là gì ?
  • designate là gì trong toán học ?
  • designate dịch
  • designate dictionary
  • designate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ designate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ designate trong toán học
  • designate tiếng việt là gì ?
  • What is designate in english ?