description

description là gì? Ý nghĩa của từ description log.sự mô tả

  • description là gì ?

  • Ý nghĩa của từ description là gì ?
  • description là gì trong toán học ?
  • description dịch
  • description dictionary
  • description là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ description trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ description trong toán học
  • description tiếng việt là gì ?
  • What is description in english ?