derivative

derivative là gì? Ý nghĩa của từ derivative đạo hàm

  • derivative là gì ?

  • Ý nghĩa của từ derivative là gì ?
  • derivative là gì trong toán học ?
  • derivative dịch
  • derivative dictionary
  • derivative là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ derivative trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ derivative trong toán học
  • derivative tiếng việt là gì ?
  • What is derivative in english ?