derivation

derivation là gì? Ý nghĩa của từ derivation phép lấy đạo hàm; nguồn gốc, khởi thủy

  • derivation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ derivation là gì ?
  • derivation là gì trong toán học ?
  • derivation dịch
  • derivation dictionary
  • derivation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ derivation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ derivation trong toán học
  • derivation tiếng việt là gì ?
  • What is derivation in english ?