deression wave

deression wave là gì? Ý nghĩa của từ deression wave sóng thấp; sóng thưa

  • deression wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ deression wave là gì ?
  • deression wave là gì trong toán học ?
  • deression wave dịch
  • deression wave dictionary
  • deression wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ deression wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ deression wave trong toán học
  • deression wave tiếng việt là gì ?
  • What is deression wave in english ?