deny

deny là gì? Ý nghĩa của từ deny phủ định

  • deny là gì ?

  • Ý nghĩa của từ deny là gì ?
  • deny là gì trong toán học ?
  • deny dịch
  • deny dictionary
  • deny là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ deny trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ deny trong toán học
  • deny tiếng việt là gì ?
  • What is deny in english ?