deformation condition

deformation condition là gì? Ý nghĩa của từ deformation condition điều kiện biến dạng

  • deformation condition là gì ?

  • Ý nghĩa của từ deformation condition là gì ?
  • deformation condition là gì trong toán học ?
  • deformation condition dịch
  • deformation condition dictionary
  • deformation condition là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ deformation condition trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ deformation condition trong toán học
  • deformation condition tiếng việt là gì ?
  • What is deformation condition in english ?