defect

defect là gì? Ý nghĩa của từ defect (số) khuyết; khuyết tật

  • defect là gì ?

  • Ý nghĩa của từ defect là gì ?
  • defect là gì trong toán học ?
  • defect dịch
  • defect dictionary
  • defect là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ defect trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ defect trong toán học
  • defect tiếng việt là gì ?
  • What is defect in english ?