decision theory

decision theory là gì? Ý nghĩa của từ decision theory lý thuyết quyết định

  • decision theory là gì ?

  • Ý nghĩa của từ decision theory là gì ?
  • decision theory là gì trong toán học ?
  • decision theory dịch
  • decision theory dictionary
  • decision theory là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ decision theory trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ decision theory trong toán học
  • decision theory tiếng việt là gì ?
  • What is decision theory in english ?