decision procedure

decision procedure là gì? Ý nghĩa của từ decision procedure kt.thủ tục quyết định

  • decision procedure là gì ?

  • Ý nghĩa của từ decision procedure là gì ?
  • decision procedure là gì trong toán học ?
  • decision procedure dịch
  • decision procedure dictionary
  • decision procedure là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ decision procedure trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ decision procedure trong toán học
  • decision procedure tiếng việt là gì ?
  • What is decision procedure in english ?