damped

damped là gì? Ý nghĩa của từ damped tắt dần

  • damped là gì ?

  • Ý nghĩa của từ damped là gì ?
  • damped là gì trong toán học ?
  • damped dịch
  • damped dictionary
  • damped là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ damped trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ damped trong toán học
  • damped tiếng việt là gì ?
  • What is damped in english ?