cylindrical

cylindrical là gì? Ý nghĩa của từ cylindrical (thuộc) mặt trụ

  • cylindrical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ cylindrical là gì ?
  • cylindrical là gì trong toán học ?
  • cylindrical dịch
  • cylindrical dictionary
  • cylindrical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ cylindrical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ cylindrical trong toán học
  • cylindrical tiếng việt là gì ?
  • What is cylindrical in english ?