cut off

cut off là gì? Ý nghĩa của từ cut off cắt, tắt, hãm

  • cut off là gì ?

  • Ý nghĩa của từ cut off là gì ?
  • cut off là gì trong toán học ?
  • cut off dịch
  • cut off dictionary
  • cut off là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ cut off trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ cut off trong toán học
  • cut off tiếng việt là gì ?
  • What is cut off in english ?