curved space

curved space là gì? Ý nghĩa của từ curved space không gian cong

  • curved space là gì ?

  • Ý nghĩa của từ curved space là gì ?
  • curved space là gì trong toán học ?
  • curved space dịch
  • curved space dictionary
  • curved space là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ curved space trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ curved space trong toán học
  • curved space tiếng việt là gì ?
  • What is curved space in english ?