cruciform

cruciform là gì? Ý nghĩa của từ cruciform có hình chữ thập

  • cruciform là gì ?

  • Ý nghĩa của từ cruciform là gì ?
  • cruciform là gì trong toán học ?
  • cruciform dịch
  • cruciform dictionary
  • cruciform là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ cruciform trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ cruciform trong toán học
  • cruciform tiếng việt là gì ?
  • What is cruciform in english ?