cruciform curve

cruciform curve là gì? Ý nghĩa của từ cruciform curve đường chữ thập (đồ thị của x2y2 -a2y2 – a2x2 =0)

  • cruciform curve là gì ?

  • Ý nghĩa của từ cruciform curve là gì ?
  • cruciform curve là gì trong toán học ?
  • cruciform curve dịch
  • cruciform curve dictionary
  • cruciform curve là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ cruciform curve trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ cruciform curve trong toán học
  • cruciform curve tiếng việt là gì ?
  • What is cruciform curve in english ?