criterion

criterion là gì? Ý nghĩa của từ criterion tiêu chuẩn

  • criterion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ criterion là gì ?
  • criterion là gì trong toán học ?
  • criterion dịch
  • criterion dictionary
  • criterion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ criterion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ criterion trong toán học
  • criterion tiếng việt là gì ?
  • What is criterion in english ?