counteraction

counteraction là gì? Ý nghĩa của từ counteraction phản tác dụng

  • counteraction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ counteraction là gì ?
  • counteraction là gì trong toán học ?
  • counteraction dịch
  • counteraction dictionary
  • counteraction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ counteraction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ counteraction trong toán học
  • counteraction tiếng việt là gì ?
  • What is counteraction in english ?