corrective

corrective là gì? Ý nghĩa của từ corrective sửa (sai); hiệu đính

  • corrective là gì ?

  • Ý nghĩa của từ corrective là gì ?
  • corrective là gì trong toán học ?
  • corrective dịch
  • corrective dictionary
  • corrective là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ corrective trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ corrective trong toán học
  • corrective tiếng việt là gì ?
  • What is corrective in english ?