converse

converse là gì? Ý nghĩa của từ converse đảo // định lý đảo; điều khẳng định ngược lại

  • converse là gì ?

  • Ý nghĩa của từ converse là gì ?
  • converse là gì trong toán học ?
  • converse dịch
  • converse dictionary
  • converse là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ converse trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ converse trong toán học
  • converse tiếng việt là gì ?
  • What is converse in english ?