convection

convection là gì? Ý nghĩa của từ convection sự đối lưu

  • convection là gì ?

  • Ý nghĩa của từ convection là gì ?
  • convection là gì trong toán học ?
  • convection dịch
  • convection dictionary
  • convection là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ convection trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ convection trong toán học
  • convection tiếng việt là gì ?
  • What is convection in english ?